Paragraf - Biuro Rachunkowe
    Zadzwoń 501-557-403
Księgowość
Kadry i Płace
Usługi BHP
Możesz nam zaufać
Ochrona prywatności Użytkowników jest dla PARAGRAF BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O. szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.paragrafpomorskie.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. PARAGRAF BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O. jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu www.paragrafpomorskie.pl (dalej jako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.paragrafpomorskie.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.paragrafpomorskie.pl jest PARAGRAF BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O. (dalej jako „Administrator”).
 
I. ZGODA UŻYTKOWNIKA


Korzystanie z Serwisu www.paragrafpomorskie.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.
 
II. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

1. Sposób pozyskiwania danych osobowych
Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora.
Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne

2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika):
1. Imię (i nazwisko);
2. Numer telefonu;
3. Adres e-mail;
4. Treść wiadomości.
 


III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

1. Komunikacji z Użytkownikiem.
Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.

2. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną.
Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną.

3. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym.
Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności poprzez przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi w kontakcie telefonicznym.

4. Umożliwienia przesyłania przez Użytkownika komentarzy lub opinii.
Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu komentowania/opiniowania działalności, usług lub produktów Administratora lub podmiotów z nim współpracujących.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:

1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 
IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.
 
V. PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Prawa Użytkownika
Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.
W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych: PARAGRAF BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O., 84-242 Luzino, ul. Wybickiego 15, NIP: 588-240-68-23, REGON 360111835

2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 
VI. PLIKI COOKIES

1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:

a. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;

b. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;

c. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;

d. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;

e. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.
Administrator informuje, że:

f. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.

g. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.
Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.
Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.
Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator. 
Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.


VII. INNE WAŻNE INFORMACJE

1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych
Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

2. Przechowywanie danych osobowych
Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych.
Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:
– przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.
W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

3. Zmiany Polityki prywatności
W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

4. Informacje kontaktowe
W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: PARAGRAF BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O., z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: paragraf@paragrafpomorskie.pl
Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: 84-242 Luzino, ul. Wybickiego 15, NIP: 588-240-68-23, REGON 360111835
O mnie
Jestem księgową z powołania, zamiłowania i wykształcenia. Ukończyłam Wydział Ekonomiczny na Uniwersytecie Gdańskim i Wydział Prawa na WSAiB w Gdyni.  Absolwentka studiów podyplomowych z dziedziny Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Posiadam Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów nr 4362/2003. Jestem Członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce o / Gdańsk. Ukończyłam kurs dla kandydatów dla Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych w Stowarzyszeniu Księgowych o/ Poznań.

Uczestniczka wielu szkoleń i licznych kursów z zakresu prawa podatkowego i mediacji, na bieżąco pogłębiająca swoją wiedzę w tym zakresie. Wcześniej pracowałam jako księgowa w aptekach, stąd specjalizacja biura w zakresie księgowości aptek, nie zaniedbując przy tym innych podatników prowadzących różne formy biznesowej działalności.

Prywatnie, mama dorosłego syna, miłośniczka gotowania, uprawiająca rekreacyjną jazdę konną. 

Myślę, że możecie mi Państwo zaufać.
Oferta
Oferta
Po podpisaniu umowy z naszym biurem klienci ograniczają swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych.

Dokumenty księgowe należy przekazywać do biura rachunkowego w uzgodnionych terminach. Oferujemy możliwość odbioru dokumentów od klienta w jego siedzibie działalności.
Nasze usługi
Nasze usługi
Prowadzimy Państwu wszystkie niezbędne ewidencje podatkowe oraz obsługę płacową. 
W przypadku potrzeby jakichkolwiek wyjaśnień reprezentujemy naszych klientów w odpowiednich urzędach.

Sporządzamy wszystkie wymagane prawem deklaracje, które na czas dostarczamy do odpowiednich urzędów. Przygotowujemy dla swoich Klientów różnorodne (w zależności od potrzeb) sprawozdania finansowe. 
Obsługujemy ewentualne kontrole Państwa firmy. Udzielamy również Państwu wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień.
Księgowość

Księgowość

Obsługa podatkowo – księgowa obejmuje:
 • Księgi handlowe
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT
 • Rozliczanie w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Wypełnianie na podstawie ksiąg i rejestrów wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 • Doradztwo podatkowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • Sporządzanie wszelkich pism i umów
 • Sporządzanie druków przelewów do US, ZUS i płacowych
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych (także dla klientów indywidualnych)
 • Reprezentowanie Podatnika przed Urzędem Skarbowym i  innymi urzędami w zakresie naszego pełnomocnictwa
 • Przygotowywanie i dokonywanie aktualizacji danych o przedsiębiorstwie w Urzędzie Skarbowym i ZUS
 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS, przekazywanie deklaracji do ZUS drogą elektroniczną
 • Konsultacje w zakresie prawa podatkowego i księgowości.

Kadry i płace


Umowy o pracę
sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy

Listy płac
sporządzanie list płac,
prowadzenie kartotek
wynagrodzeń pracowników

Deklaracje ZUS
przygotowywanie
wszystkich deklaracji
i raportów wymaganych
przez ZUS

Podatek dochodowy
przygotowywanie deklaracji miesięcznych z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych (pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, a także umów-zleceń i umów o dzieło)

Dochody
przygotowywanie informacji o dochodach rocznych pracowników
Usługi BHP

BHP

Usługi BHP
Szkolenia BHP:
wstępne,
okresowe.

Obsługa BHP:
specjalista ds. BHP spoza zakładu pracy.

Analiza ryzyka
dokonanie analizy i oceny ryzyka zawodowego
na stanowiskach pracy. 

Certyfikaty

Dokumenty do pobrania

Kontakt


PARAGRAF BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.

Siedziba: 84-242 Luzino, ul. Wybickiego 15 (MAPA)

LUZINO
ul. Wilczka 3
tel.  (58) 678-01-93
kom. 501-557-403
kom. 502-674-340

GDYNIA
Budynek Twin Office ul. Śląska 35-37 lok C 500
kom. 789-841-700

KRS 0000531582,
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy

NIP: 588-240-68-23, REGON 360111835
Wysokość Kapitału Zakładowego 5000,00 złparagraf@paragrafpomorskie.pl

Polityka Prywatności
design & code LemonArt.pl